سوپ سینما نمایش اعتراض سینمای فوتبال

سوپ: سینما نمایش اعتراض سینمای فوتبال کارگردان کارگردان فیلم اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هزینه ۱۶۰ تریلیون دلاری نابرابری دستمزدهای زنان و مردان

بانک جهانی اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی برابر نبودن دستمزد زنان و مردان در دنیا بیش از ۱۶۰ تریلیون دلار است. 

هزینه ۱۶۰ تریلیون دلاری نابرابری دستمزدهای زنان و مردان

هزینه ۱۶۰ تریلیون دلاری نابرابری دستمزدهای زنان و مردان

عبارات مهم : مردان

بانک جهانی اعلام کرد هزینه های اقتصادی برابر نبودن دستمزد زنان و مردان در دنیا بیش از ۱۶۰ تریلیون دلار هست.

به گزارش ایسنا، در بسیاری از کشورها میزان تحصیلات دختران به طور میانگین پایین تر از میزان تحصیلات پسران است و به جز شکاف آموزشی، مسائلی چون تبعیض و هنجارهای اجتماعی باعث شکل دادن به میزان همکاری زنان در بازار کار می شود. زنان شانس کمتری از مردان جهت حضور در بازار کار و دریافت دستمزد دارند و حتی زنانی که به بازار کار ورود پیدا می کنند نیز اغلب مشغول به کارهای پاره وقت و یا بخش های غیررسمی می شوند که دستمزدهای پایین تری دارد و همین پرسشها باعث کم کردن صدا و قدرت چانه زنی زنان شده است است.

بانک جهانی همچنین می افزاید که احتمال خشونت علیه زنان در محیط کار زیاد از مردان هست. کمبود وقت های شغلی جهت زنان نه تنها جهت آنان که جهت خانواده ها و کشورهای آنان هزینه های اقتصادی زیادی دارد. رسیدن به برابری جنسیتی می تواند باعث زیاد کردن رفاه جامعه و رسیدن به حداکثر توانایی بالقوه رشد کشورها شود.

هزینه ۱۶۰ تریلیون دلاری نابرابری دستمزدهای زنان و مردان

به گفته بانک جهانی، زنان ۳۸ درصد ثروت دنیا را در دست دارند که این نسبت جهت کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، کمتر از یک سوم هست. خسارت نابرابری جنسیتی در درآمدها در سطح دنیا معادل ۲۳۶۲۰ دلار به ازای هر نفر است که در کشورها و مناطق مختلف، این میزان با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

از ۱۴۱ کشور مورد بررسی گزارش بانک جهانی، زیان نابرابری دستمزدهای زنان و مردان معادل ۱۶۰.۲ تریلیون دلار برآورد شده است است که معادل ۲ برابر کل تولید ناخالص دنیا هست. همچنین در صورتی که زنان درآمدی برابر با مردان داشته باشند، سرمایه جهانی ۲۱.۷ درصد و ثروت دنیا ۱۴ درصد زیاد کردن خواهد یافت.

بانک جهانی اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی برابر نبودن دستمزد زنان و مردان در دنیا بیش از ۱۶۰ تریلیون دلار است. 

واژه های کلیدی: مردان | کشورها | بازار کار | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz